• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  trần tuấn kiệt Trúng được 10 kim cương 3 tháng trước
  trần tuấn kiệt Trúng được 10 kim cương 3 tháng trước
  Lăm Tuấn Trúng được 45 kim cương 5 tháng trước
  Lăm Tuấn Trúng được 10 kim cương 5 tháng trước
  Lăm Tuấn Trúng được 45 kim cương 5 tháng trước
  Kiet Cao Trúng được 10 kim cương 5 tháng trước
  long aic Trúng được 10 kim cương 6 tháng trước
  Quôc Đưc Hoàng Trúng được 10 kim cương 6 tháng trước
  Trinh Vu Anh Trúng được 10 kim cương 7 tháng trước
  Trinh Vu Anh Trúng được 10 kim cương 7 tháng trước