• 1 Kékkdks Đioiw
 • 2 Nhi Bùi
 • 3 Linh Vũ
 • 4 Chi Phan
 • 5 Nguyễn Dương

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay.



 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nhi Bùi Trúng được 10 kim cương 5 giờ trước
  Nhi Bùi Trúng được 45 kim cương 5 giờ trước
  Nhi Bùi Trúng được 10 kim cương 5 giờ trước
  Nhi Bùi Trúng được 10 kim cương 5 giờ trước
  Nhi Bùi Trúng được 45 kim cương 5 giờ trước
  Cậu Ba Trúng được 10 kim cương 7 giờ trước
  Cậu Ba Trúng được 10 kim cương 7 giờ trước
  Nhi Bùi Trúng được 10 kim cương 9 giờ trước
  Lan Tranthi Trúng được 10 kim cương 7 ngày trước
  Tính Nguyễn Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước