• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Phạm Thế Mỹ Trúng được 80 quân huy 10 phút trước
  Nguyễn Tấn Phướng Trúng được 100 quân huy 40 phút trước
  Đỗ Thiện Văn Trúng được 100 quân huy 1 giờ trước
  Vũ Thị Kim Ngân Trúng được 50 quân huy 2 giờ trước
  Lê Dương Thanh Vân Trúng được 100 quân huy 2 giờ trước
  Nguyễn Ngọc Khánh Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Thành Da Sin Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Chế Thụy Phương Thanh Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Ka Thu Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Thân Thị Tươi Trúng được 100 quân huy 5 giờ trước