• 1 Kékkdks Đioiw
 • 2 Nhi Bùi
 • 3 Linh Vũ
 • 4 Chi Phan
 • 5 Nguyễn Dương

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Từ Văn Việt Trúng được 80 quân huy 35 phút trước
  Phan Thị Hoàng Trinh Trúng được 100 quân huy 1 giờ trước
  Từ Văn Việt Trúng được 100 quân huy 2 giờ trước
  Ka Thanh Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Nguyễn Thị Minh Thi Trúng được 50 quân huy 3 giờ trước
  Đặng Thị Ái Liên Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Đinh Văn Hiệp Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Nguyễn Phước Huân Trúng được 100 quân huy 5 giờ trước
  Huỳnh Tưởng Quỳnh My Trúng được 100 quân huy 5 giờ trước
  Trần Tuấn Nghĩa Trúng được 80 quân huy 6 giờ trước