• 1 long aic

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Hoàng Quốc Thạch Trúng được 100 quân huy 12 phút trước
  Đặng Thị Ái Liên Trúng được 50 quân huy 42 phút trước
  Cil Jệ Trúng được 80 quân huy 1 giờ trước
  Đặng Thị Lệ Giang Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Đinh Thị Hoài Thương Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Lương Quang Quý Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Võ Văn Thành Trúng được 100 quân huy 3 giờ trước
  Trần Nguyên Vệ Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Hồ Phan Kim Ngân Trúng được 50 quân huy 4 giờ trước
  Trương Thị Thanh Hiếu Trúng được 80 quân huy 5 giờ trước